Tenix Maintenance  
Tenix Maintenance  

Personale på verksted, sjåfører og trafikkledere m.fl. trenger en datasentrisk tilnærming i driften av bussflåter - noe som gir dem en enklere og mer effektiv måte å håndtere den daglige driften på. Dette er hva Tenix Maintenance kan gjøre for dem. 

Dagens bussdrift stiller høye krav til punktlighet og oppetid. Hvor bussdrift tidligere primært handlet om de mekaniske delene av bussen, er det nå et bredt spekter av data fra bussen, IT-komponenter og programvareløsninger som må overvåkes og vedlikeholdes. Vår ambisjon med Tenix Maintenance er at uansett hvilken del av de nevnte kritiske delene som skal overvåkes og driftes, samles disse på ett sted - Tenix Maintenance. Produktet vil fungere som et felles arbeidsted, der det iverksettes tiltak og historiske rapporter er tilgjengelige. 

Tenix-plattformen overvåker hvert kjøretøys forskjellige komponenter. Dette inkluderer kjøretøyets mekaniske og elektriske komponenter samt innebygde IT-systemer. Hvis en tjeneste eller en modul ikke fungerer eller rapporterer feil, utløser dette umiddelbart en advarsel. 

I henhold til ITxPT-standarden rapporterer hver komponent sin status via et definert grensesnitt. Tenix Maintenance samler alle data, og gir en status per buss samt detaljstatus for hver komponent. I tillegg overvåker Tenix også avvik i innkommende data som hjelper til med å identifisere problemer med komponenter.

Hvis det er feil i de mekaniske eller elektriske komponentene i en buss, er disse dataene tilgjengelige via FMS. Den innebygde Tenix FMS-modulen vil lese denne informasjonen og overføre til Tenix Maintenance for umiddelbar behandling.

Feilrapportering fra sjåfører utføres via iOS / Android-applikasjon på mobile enheter. Dette sikrer at alle saker som tidligere gikk via papirflyt er digitalisert.