Tenix do zarządzania operacjami
Tenix do zarządzania operacjami

Dane operacyjne floty pojazdów autobusowych udostępnia się kierownictwu firmy w formie raportów lub surowych danych historycznych do wykorzystania w analizach wewnętrznych.

Raporty generowane poprzez moduły Tenix

Zarząd ma do dyspozycji gotowe raporty, oparte na historycznych danych operacyjnych.

Dane generowane poprzez moduły Tenix

Dane historyczne dotyczące wszystkich operacji są dostępne w module Tenix Data Lake, który umożliwia analitykom danych klienta pobranie danych do wewnętrznych celów analitycznych i raportowych. Jest to również przydatne w przypadku niestandardowych raportów, które zapewniają dodatkowy wgląd w dane operacyjne.

Aby zapewnić integrację z zewnętrznymi platformami finansowymi, HR itp., dane można również generować na żądanie, dla zewnętrznych interfejsów API.