Tenix Dispatcher Operations
Tenix Dispatcher Operations

Korzystając z modułu Tenix Dispatcher Operations, dyspozytorzy pracują na łatwym w użyciu interfejsie graficznym umożliwiającym interakcję z kierowcami, pojazdami i infrastrukturą do ładowania pojazdów.

Cechy modułu Dispatcher Operations to:

  • Monitorowanie floty
  • Zarządzanie systemem ładowania
  • Automatyczne monitorowanie pojazdu

 

Monitorowanie floty dzięki rozwiązaniu firmy Tenix

Interfejs Tenix Fleet Tracking to podstawowy moduł dla dyspozytorów. Wszystkie pojazdy i ich dane w czasie rzeczywistym są wyświetlane na mapie i w widokach tabelarycznych. W stosownych przypadkach do tych widoków dodaje się funkcje zarządzania stacją ładowania i automatycznego monitorowania pojazdu.

Moduł zarządzania systemem ładowania Tenix (CSMS)

Dzięki modułowi Tenix CSMS oferujemy pełny przegląd infrastruktury ładowania w zajezdni. Otwarty protokołu OCPP 1.6 monitoruje i kontroluje ładowarki

Interfejs użytkownika Dispatcher Operations ułatwia dyspozytorom monitorowanie wszystkich stacji ładowania. W przypadku wystąpienia błędów podczas ładowania, jedno klinkęcie dyspozytora przeprowadza zimny reset uszkodzonej stacji. Wszystkie błędy są natychmiast zapisywane przez ładowarki i pojazdy, a następnie wykorzystywane  do generowania ostrzeżeń.  Zdarzenia tego typu są również uwzględniane w okresowych raportach, które z kolei mogą zostać wykorzystywane przez kierownictwo lub warsztat do analizy trendów w działaniu sprzętu.

CSMS, zgodnie z ustawionymi profilami inteligentnego ładowania, rozdziela również energię do punktów ładowania w zależności od dostępności w sieci energetycznej.

Automatyczny monitoring pojazdu Tenix (AVMS)

AVMS zapewnia dodatkowy poziom kontroli eksploatacji floty. Oprócz funkcjonalności w zakresie monitorowania floty na poziomie pojazdu, AVMS przedstawia niezbędne informacje o sposobie w jaki operacja przebiega zgodnie z harmonogramem, i podaje wytyczne dyspozytorni, w odniesienu do których stosuje się czynności operacyjne, takie jak anulowanie / ograniczenie przejazdu pojazdów czy udostępnienie dodatkowych pojazdów.