System informacji pasażerskiej Tenix
System informacji pasażerskiej Tenix

W zakresie jakości usług użytkownicy transportu publicznego mają wysokie wymagania.  W przypadku opóźnienia lub odwołania kursu należy zapewnić im tego typu informacje w czasie rzeczywistym, aby umożliwić pasażerom zmianę w sposobie dotarcia do wyznaczonego wcześniej celu. Moduł Tenix Passenger Information wykorzystuje dane w czasie rzeczywistym, pobierane z Tenix AVMS lub z zewnętrznego źródła AVMS, co umożliwia wyświetlanie powiadomień na:

  • Wewnętrznych wyświetlaczach TFT platformy pokładowej Tenix oraz zewnętrznych tablicach informujących o kierunku przejazdu.
  • Tablicach odjazdów na przystankach
  • Dowolnej aplikacji innej firmy (poprzez subskrypcję w Tenix SIRI API)