Platforma pokładowa Tenix
Platforma pokładowa Tenix

Platforma pokładowa dostarcza dane na temat działania pojazdu. Głównym komponentem oferowanej przez nas platformy pokładowej jest VCG (Vehicle Communication Gateway – interfejs komunikacyjny pojazdu) oznaczony etykietą ITxPT. Takie rozwiązanie zapewnia klientowi możliwość wyboru infrastruktury informatycznej opartej o komponenty oferowane przez różnych dostawców. VCG zapewnia odpowiedni kierunek przepływu danych. Jako firma jesteśmy w stanie zapewnić platformę kompletną programowo i sprzętowo, zawierającą niektóre lub wszystkie z następujących komponentów:

  • Automatyczne zliczanie pasażerów (APC)
  • Wewnętrzne wyświetlacze TFT zapewniające pasażerom przekaz informacji i inforozrywkę
  • System kamer CCTV
  • Multiaplikacyjny terminal dla kierowcy (MADT)
  • Sprzęt do sprzedaży i kontroli biletów (tablet, skaner NFC, terminal płatniczy)

Tenix VCG zbiera dane z interfejsu komunikacyjnego FMS  Gateway, który jest ustandaryzowanym, nieukierunkowanym na danego producenta interfejsem wykorzystywanym w pojazdach transportu publicznego. Dane FMS dostarczają przydatnych informacji w zakresie wydajności pojazdów i kierowców, co tym samym ułatwia optymalizację użytkowania i obsługi pojazdu. Ponadto,w razie potrzeby, dane są pobierane z interfejsów będacych własnością firmy, co z kolei usprawnia dalsze gromadzenie danych, takich jak stan baterii w autobusach elektrycznych.

Dane zebrane z platformy pokładowej Tenix generują wartość dodaną za pośrednictwem innych produktów Tenix: