Tenix Depot Operations
Tenix Depot Operations

Wykonywanie codziennych obowiązków przez pracowników zajezdni, odpowiedzialnych za naprawę, konserwację oraz parking, jest łatwiejsze i bardziej efektywne jeżeli pracują oni w podejściu opartym o dane. Takie podejście zapewnia im moduł Tenix Depot Operations.

Moduł Tenix do monitorowania pojazdu oraz sprzętu

 Monitorowanie stanu pojazdu

Platforma Tenix umożliwia monitorowanie każdego z komponentów w pojeździe. Process ten obejmuje mechaniczne i elektryczne komponenty jak również pokładowe systemy informatyczne. Awarie lub błędy w funkcjonowaniu usługi lub modułu są natychmiast zapisywane w module operacji dyspozytorskich Dispatcher Operations.

Monitorowanie sprzętu pokładowego

Platforma Tenix monitoruje każdy z komponentów pojazdu. Zgodnie ze standardem ITxPT, status każdego z komponentów jest zgłaszany poprzez zdefiniowany interfejs. Moduł Tenix monitorujący pojazd i sprzęt gromadzi zgłaszane statusy i dostarcza informacje o stanie poszczególnych pojazdów, a także szczegółowe informacje o stanie każdego elementu. Ponadto Tenix monitoruje również nieprawidłowości w dostarczanych danych, co pomaga wyłapać wszelkie awarie w komponentach.

Wszelkie wykryte problemy są przedstawiane w module operacji dyspozytorskich.

Moduł ten zapewnia następujące funkcjonalności:

  • Monitorowanie interfejsu komunikacyjnego pojazdu
  • Wykaz stanu każdego z pokładowych modułów technologicznych
  • Wykaz stanu każdego z elementów oprogramowania pokładowego
  • Nieprawidłowości w danych

Jednostka sterująca pojazdu ECU

W przypadku usterek w elementach mechanicznych lub elektrycznych pojazdu dane, które ich dotyczą udostępniane są również poprzez FMS. Wbudowany moduł Tenix FMS odczyta te informacje i prześle je do platformy Tenix w celu natychmiastowego przetworzenia Informacje te są następnie wyświetlane w module operacji dyspozytorskich Dispatcher Operations, a dyspozytor może sam zdecydować o zatrzymaniu autobusu lub zakończeniu bieżącego kursu pojazdu.

Moduł Tenix do raportowania błędów

 Nadzorowanie przewozów autobusowych to niezwykle skomplikowane zadanie logistyczne. Konieczność nieustannej eksploatacji pojazdów oznacza zmniejszenie ich pobytu w warsztacie do minimum.

Moduł Tenix do raportowania błędów umożliwia zarządzanie nieprawidłowościami, ułatwia zgłaszanie błędów kierowcom i pracownikom zajezdni oraz zapewnia wydajne i odpowiednie rozwiązywanie problemów w warsztacie. Błędy można zgłaszać przez aplikację na iOS / Android.