Tenix Platform 
Tenix Platform 

Offentlige transportmyndigheter, operatører av offentlig transport og bilprodusenter har noen felles og noen divergerende krav til data og funksjonalitet angående biler og bilparker. Tenix Platform kobler sanntidsdata fra hele økosystemet og realiserer forskjellig funksjonalitet for forskjellige brukere. 

Tenix-produktporteføljen er rettet mot sluttbrukere som utsendere, depotledere og andre operasjonelle ressurser så vel som passasjerer, og bruker plattformdata for å levere best mulig tjenester til våre kunder. 

På denne måten vil operasjonelle data for bussflåten lett være tilgjengelig for både utsendere og annet depotpersonell, så vel som for selskapets ledelse som rapporter eller rådata. 

Integrasjoner med andre backend-systemer håndteres via API-ene våre.