Tenix Passenger 
Tenix Passenger 

Kollektivtransportbrukere har store forventninger til kvaliteten på tjenestene. I tilfelle forsinkelser eller avbestillinger, trenger de denne informasjonen i sanntid for å planlegge hvordan de kommer til den planlagte destinasjonen. 

Tenix Passenger bruker sanntidsdata fra forskjellige kilder, enten fra oppdragsgivers eller operatør for å produsere passasjerinformasjonsvisninger som kan vises på:

• Innvendige skjerme (TFT-skjermer) og eksterne destinasjonsdisplayer 

• Skiltkasser på busser 

• Holdeplasser, flyplasser, hoteller 

• Enhver tredjepartsapplikasjon