2020-07-06

For at el-busser skal være pålitelig kollektivtransport, må ladingen fungere godt
For at el-busser skal være pålitelig kollektivtransport, må ladingen fungere godt

Tekst og illustrasjon: Andreas R. Graven, NORCE

I tiden fremover blir elektriske busser et satsingsområde som skal bidra til grønn omstilling.

Ikke minst i Vestland fylke, der 102 el-busser etter planen skal settes i drift i Bergen kommune i desember 2020.

For busselskapene er det kritisk viktig for driften at bussene lades til riktig kapasitet. Samtidig viser erfaringer så langt at ladingen ikke alltid går helt knirkefritt - og det er mangel på kunnskap om nettopp hvilke faktorer som påvirker ladingen.

Dette vil forskningsleder Annette Fagerhaug Stephansen og kolleger i NORCE gjøre noe med i et forprosjekt med bedriften Sagasystem, som leverer IT-løsningene til KEOLIS sin bussflåte i Bergen, en storsatsing i nordisk sammenheng.

– Forutsigbarhet ekstremt viktig

I forprosjektet handler det om analysere eksisterende data fra en håndfull batteridrevne busser som allerede har vært i drift i Oslo, for å avdekke forklaringer på at det i flere tilfeller har vært mangelfull lading av bussene.

Målsettingen er at samarbeidet mellom Sagasystem og NORCE raskere skal føre til utvikling og forbedring av et beslutningsstøtteverktøy for batteridrevne bussparker.

– Forutsigbarhet er ekstremt viktig i en satsing på elektriske busser. Med dieseldrevne kjøretøy vet man hvor langt man kan kjøre, men med el-busser kan det være til dels store variasjoner, og vi ønsker å avdekke faktorene som spiller inn, slikt som motbakker, temperaturer og annet, sier forskningsleder Stephansen.

Forprosjektet støttes økonomisk av Vestland fylkeskommune.

Ny tid for kollektivtransport

Utviklingen innen kollektivtransporten går fort fremover og elektrifisering er en strategisk viktig del i ambisjonen om et null-utslippssamfunn, parallelt med høye krav fra de reisende, påpeker daglig leder Robert Eriksen Jacobsen i Sagasystem:

– Ved å slå sammen kompetansen fra NORCE og Sagasystem i prosjektet, er vi sikre på at vi kommer til å være helt fremme i markedet på forskning og utvikling i en helt ny tid for kollektivtransporten. Dette vil igjen gi store fordeler for passasjerer, kollektivselskaper og offentlig sektor med hensyn til en effektiv og grønn hverdag, sier Jacobsen.

Gjennom prosjektet vil Sagasystems kompetanse på dieselbusser i offentlig transport omstilles til å sikre bærekraftig vekst innen markedet for elektriske busser.

Bruke kunstig intelligens for å forutsi kjørelengde

Ambisjonen videre for NORCE og Sagasystem er å inkludere bruk av kunstig intelligens (KI) i et større prosjekt for å se på driften av bussene, og med bruk av KI kunne forutsi mer presist hvor langt man kan kjøre.

– I et større IPN-prosjekt IPN (innovasjonsprosjekt i næringslivet) vil det blant annet handle om å gjennomføre simuleringer av batterier, se hvordan batterikapasiteten endres over tid og etter en mengde ladinger.

– Det vil også handle om bruk av KI for å bedre prediksjon av hvor langt bussene kan gå uansett forhold, slik at busselskapene han få god kontroll. Det trengs fordi de håndterer store verdier. Ved forsinkelser risikerer man at folk kommer for sent på jobb og det betyr igjen tapte penger for bedriftene og for hele samfunnsøkonomien, sier Stephansen.

Hun poengterer at det også er et spørsmål om å sikre tilliten til elektriske busser, og da er driftssikkerhet og stabilitet en nøkkel til suksess.

Stephansen legger til at det sikt også kan åpnes muligheter for satsning mot grønn bane og ferge hvor det også vil bli behov for mer avanserte planleggingsløsninger.

Les saken hos NORCE